Kajakklubben Eskimås boknings sida
Dessa villkor är tillämpliga avseende uthyrning, kurser och utfärder för privatpersoner.
Det här ingår:
Kapell, flytväst och paddel. Sjökort/karta och kompass tar du med själv eller hyr/köper på plats.
Bokning och betalning
Bokning sker via vår Bokningssida
Bokningen är bindande, När du bokar betalar du via bankgiro, bg-nummer 5403-7197.
När du bokar betalar du hela beloppet.

Vi (Kajak Klubben Eskimå) förbinder oss att hyra ut kajaker som är hela, funktionsdugliga och ändamålsenliga. Tillhörande utrustning ska likaledes vara i gott skick.

Ansvar och försäkring
Du måste vara simkunnig

Flytväst måste du ha på dig när kajaken är på vattnet.

Blir du försenad är du skyldig att meddela oss. återkommer du inte när du angivit har vi rätt att kontakta Sjöäddningen.

Om du uppträder olämpligt (t ex underläter att iaktta allemansrättens regler, låter bli att bära flytväst), eller begär lagbrott, förbehåller vi oss rätten att återta hyrd utrustning för resterande hyrestid. Hyresbeloppet reduceras inte om vi behöver göra detta.

All paddling med våra kajaker sker på egen risk. Att paddla kajak räknas som att framföra vilken annan fritidsbåt som helst. Det är ditt ansvar att paddla enligt gällande sjöregler.

Om skada uppstår på kajaken eller annan utrustning är du ersättningsansvarig. Kontrollera med ditt försäkringsbolag vad din hemförsäkring täcker vid skada eller förlust av hyrd utrustning.

Du har ansvar för att lämna tillbaka kajaken vid hyrestidens slut. Kajak Klubben Eskimå har inte ansvar för att transportera kajaker eller personer som inte förmår återvända till Långö när hyrestiden är slut. Skulle du som kund vara i behov av assistans hjälper vi till i mån av resurser mot ersättning.

Kajakklubben Eskimå har rätten att neka uthurning då fall enligt ovan inte kan garanteras eller då vädret är olämpligt i form av vatten temeratur och vindförhållande som inte överensstämmer med hyrestagans paddlings förmåga.

Utlämnings- och inlämningstider:

Utlämning / Inlämning:
Sommar säsong (Midsommar t.o.m Augusti

09.00-10.00
13.00-14.00

17:00-18:00
20:00-21:00
Övrig tid enl. överenskommelse.

Återlämnar du din kajak senare än 17.00 debiterar vi dig 50 kr per påbörjad halvtimme.


Med detta avtal får Kajakklubben Eskimå rättighet att spara inmatade av kunden uppgifter under året.